Đào tạo Buổi 2, 3, 4 Nhân sự

Buổi 2

A – Nội dung 

1.Bàn giao tài khoản, mail công ty và check mail

2.Quy trình tuyển dụng :Lọc CV và Điền thông tin vào TTSO

3.Thực hành

B –  Bắt đầu

1. Bàn giao tài khoản công việc

2. Quy trình tuyển dụng: 

3. Thực hành: 

   • Tiến hành lọc CV
   • Phổ biến những công việc cần hoàn thành trong buổi làm việc:
    • Tham gia nhóm tuyển dụng
    • Tạo tài khoản tuyển dụng
    • Share tin tuyển dụng có sẵn vào nhóm

BUỔI 3

A – Nội dung 

1.Xếp lịch PV và gửi thư mời PV

2. Livestream

3.Thực hành

B –  Bắt đầu

1.Xếp lịch PV và gửi thư mời PVLink hướng dẫn

2.Hướng dẫn live stream: Link hướng dẫn

3.Thực hành

BUỔI 4

A – Nội dung 

  1. Hướng dẫn tạo nội dung tuyển dụng
  2. Hướng dẫn thiết kế poster tuyển dụng

B –  Bắt đầu

1.Nội dung tuyển dụng

   • Đầy đủ tiêu đề, nội dung, link cá nhân
   • Tiêu đề: Ngắn, thu hút, bắt mắt, nội dung quan trọng đặt ở 3 hàng đầu tiên
   • Nội dung: Có thể nội dung ngắn, dài tùy vào đối tượng hướng đến
   • Link cá nhân: Link tuyển dụng +”?tts=tênmình”

2. Poster

   • Đầy đủ logo, nội dung, hình ảnh
   • Nội dung: chiếm 20% bố cục
   • Tiêu đề: để font chữ lớn thu hút

Đã gửi xác nhận thành công!

Anh/Chị đã đăng ký thành công. Khoa sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.