6. Quy Định Thảo Luận, talkshow Online

 1. Khi Talkshow các sự kiện yêu cầu
  1. Yêu cầu 100% TTS phải tập trung vào 30 phút đầu tiên thảo luận những vấn đề quan trọng ( một số TTS có việc cần thì có thể thoát ra)
  2. Phân công TTS phụ trách ghi nhật ký, ghi câu hỏi, đọc quy định
  3. Phân công TTS ghi lại talkshow, livetream trên Youtube hoặc facebook ( tuỳ theo sự kiện có thể chế độ thành viên, hoặc ai cũng có thể xem)
  4. Kiểm tra và phân công thuyết trình, câu hỏi, game.
  5. Bất kỳ ai tham gia cuộc hộp phải nắm được thông tin: Ai phụ trách chính, ai ghi hình, ai livetream, trưởng nhóm là ai,..
  6. Gửi tóm tắt cuối talkshow cho các nhóm theo dõi ( Nội dung, thanh viên vắng mặt, và câu hỏi,…)
 2. Trang phục làm việc khi tham gia thảo luận, talkshow,  đặt tên đúng theo quy định ( Tên-tên viết tắt Cty-bộ phận-nhóm, VD Muoi-NM-MO5, Trưởng nhóm thêm * VD: VD Muoi-NM5* ) . +5.PTT nếu không chuẩn
 3. *TTS Trưởng nhóm thêm * VD: VD Muoi-NM5*
 4. *TTS thuyết trình thêm ** ở cuối:  VD Muoi-NM5**
 5. *TTS ghi nhật ký thêm *n ở cuối: VD Muoi-NM5*n
 6. *TTS mở zoom, google meet thì host chính, và phụ trách ghi hình thêm *a cuối:  VD Muoi-NM5*a
 7. *TTS phụ trách livestream thêm *l cuối VD Muoi-NM5*l : Link hướng dẫn livestream
 8. Tham gia thảo luận, talkshow  ngay khi mở Google Meet hoặc Zoom
 9. Có hình đại diện chuẩn làm việc (Hình đại diện không chuẩn  +10.PTT) 
 10. Mở webcam khi tham gia thảo luận (Không mở webcam +5.PTT)
 11. Viết báo cáo bằng cách (01) chụp hình có webcam mình, hình chung, và hình người hướng dẫn ( ít nhất 3 hình, nhờ người khác chụp hộ). (02) Viết cảm nhận, có thêm hashtag công việc, hashtag  thương hiệu công ty. (03) đăng lên MXH rồi lưu link vào báo cáo.
 12. Phải thảo luận, chia sẻ điều mình biết, đặt câu hỏi nếu không biết?
 13. Trong 2 lần thảo luận liên tiếp không thảo luận  + 10.PTT
 14. TTS Không tham gia talkshow hàng tuần  +30.PTT (Nếu trong tuần có lịch làm việc)
 15. Tất cả thành viên đều tham gia, kể cả những bạn không có đăng ký làm việc
 16. Team NS gửi bài thuyết trình trước 2 ngày cho NS kiểm tra (bao gồm: Lỗi chính tả, khoản 15 slide là tốt nhất hình là đa số, form chữ thống nhất: dễ đọc, thông dụng)
 17. Team MO gửi báo cáo và slide cho QLMO vào sáng thứ 5 hàng tuần.
 18. Người thực hiện báo cáo phải nắm được thông tin và số liệu để sẵn sàng trả lời câu hỏi.
 19. PPT + nền tối chữ sáng, kích thước cỡ to-ít chữ – hình ảnh cắt chụp rõ ràng (có tên công ty và tên người thuyết trình ở các slide).
 20. Nội dung mang tính ứng dụng thực tế không thiên về lý thuyết, không được có 2 slide liên tiếp là chữ.
 21. Những bài sử dụng phần mềm phải làm video hướng dẫn kèm theo (tham khảo video chuẩn trên youtube công ty).
 22. Báo cáo phải có hình minh hoạ ( minh chứng cụ thể về kết quả đã đạt được), quy trình và format chuẩn của một buổi báo cáo.
 23. Phải có minh chứng của tất cả các thành viên.
 24. Phải nêu rõ ai đạt chỉ tiêu , ai không đạt, ai tham gia/ không tham gia. Lí do tại sao không đạt chỉ tiêu/không tham gia?
 25. Khi đưa ra những chỉ tiêu của tuần tới phải nêu rõ nếu không đạt chỉ tiêu thì như nào?

( Viết lần đầu 01.05.2018 – Cập nhật lần cuối 16.04.2022 bỡi Muoihv)

Đã gửi xác nhận thành công!

Bình luận

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.