𝘾𝙊̂𝙉𝙂 𝙏𝙔 𝙉𝙃𝙊̛𝙉 𝙈𝙔̃ 𝙏𝙐𝙔𝙀̂̉𝙉 𝘿𝙐̣𝙉𝙂 𝙏𝙃𝙐̛̣𝘾 𝙏𝘼̣̂𝙋 𝙎𝙄𝙉𝙃

𝘾𝙊̂𝙉𝙂 𝙏𝙔 𝙉𝙃𝙊̛𝙉 𝙈𝙔̃ 𝙏𝙐𝙔𝙀̂̉𝙉 𝘿𝙐̣𝙉𝙂 𝙏𝙃𝙐̛̣𝘾 𝙏𝘼̣̂𝙋 𝙎𝙄𝙉𝙃

TTS nhân sự

Vị trí: 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐒𝐔̛̣

𝟏. 𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐋𝐎̛̣𝐈 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆: ️️️

🏓Được hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho xác nhận thực tập và báo cáo thực tập. ️

🏓Tự do xếp lịch thực tập mà không ảnh hưởng đến việc học và thi. ️

🏓Chứng nhận kinh nghiệm tương đương người làm việc từ 1-2 năm kinh nghiệm. ️

🏓Tham gia vào các hoạt động “Tinh thần” của công ty. ️

🏓Được xem xét hỗ trợ chi phí nếu có công việc hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào công việc công ty.

𝟐. 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍: ️

🏓Có Laptop làm việc ️

🏓Có định hướng lâu dài về lĩnh vực nhân sự

𝟑. 𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂: ️

🏓Tìm kiếm, chọn lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của các phòng ban (Được training khi nhận việc) ️

🏓Các công việc hành chính nhân sự do cấp trên giao và hướng dẫn

𝟒. 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍:

📩Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về email: hr@nhonmy.com

Tiêu đề ghi rõ: [VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN_HỌ VÀ TÊN]

———————————————————————

💢Địa chỉ làm việc: 1448, Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, TP HCM

(Nguyễn Thùy Linh – LS_22/11/2022)

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.