Xuất file báo cáo kết quả làm việc qua google sheet

Hướng dẫn xuất file báo cáo kết quả làm việc qua google sheet https://youtu.be/A9GHMP4anmQ

Báo cáo:  STT. Ngày / giờ:phút tên TTS link file báo cáo đã lưu google driver cá nhân TTS  ở chế độ xem

Đã gửi xác nhận thành công!

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.