Cách Quay Một Video

Bối Cảnh Quay:  Quay tổng quan: quay toàn cảnh xung quay, quay điện thoại theo chiều ngang, khung cảnh cách đầu người nói 20mm.  Quay cận cảnh: zoom vào bạn nào đang nói một khoảng thời gian ngắn rồi quay lại tổng quan.   Quay tập trung: Quay điện thoại theo chiều đứng, khung ảnh … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.