Hướng dẫn livestream qua zoom

Bước 1: Kích hoạt tính năng Livestreaming trong phần Cài đặt Để kích hoạt tính năng Live Streaming, bạn cần thiết lập trong phần Settings. Chọn Settings > Meeting > In Meeting (Advanced) Bước 2: Tìm và chọn kênh muốn livestream Tìm mục “Allow livestreaming of meetings” và chọn tick xanh chế độ này. Sau … Thêm »

12. Quy định Livetream

Trước sự kiện, sản phẩn Tạo live chờ trước, và truyền thông sự kiện này Live sự kiện Live trên kênh Youtube tương ứng chủ đề ( liên hệ chù trì sự kiện để lấy thông tin Live Facebook Fanpage và Facebook  Nhóm đã được phân công Livestream sản phẩm Phải có kịch bản trước … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.