Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc

Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc … Thêm »

Thiết kế poster

Thiết kế poster tuyển dụng 5 poster x 30phút =  150 phút. Xem phần tiêu chí thiết kế poster, banner: https://ttso.vn/10584 Báo cáo: mỗi link poster 1 hàng STT. Ngày.Tháng  giờ:phút link file gốc trên phần mềm thiết kế  nếu thiết kế online / nếu thiết kế bằng phần mềm máy tính thì úp lên … Thêm »

Talkshow hàng tuần NST2

Tổng số talkshow hàng tuần 1 lần x  120 phút =  120 phút Mỗi lần talkshow cần chụp hình lưu trên https://imgur.com/ cùng 1 link chứ ít nhất 3  hình, 1 hình chung, 2 hình riêng của mình xuất hiện đầu giờ, và cuối giờ. Ghi chú lưu ý thông tin của Talkshow  / hoặc … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. luuvn sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.