Kiểm tra, đánh giá kết quả thực tập

Nội dung xác nhận ( mỗi công việc 1 hàng) Tên email đã tạo 1 /  Tên email đã tạo 2 / Tên email đã tạo 3  ( VD: muoi.a2@gmail.com / nam.team@gmail.com / k.nhonmy@gmail.com ) Số lượng email gửi / thành công / lượt xem ( tuần?) / Link google sheet chứa email gửi Video ghế … Thêm »

Bàn giao tài khoản Youtube

Bàn giao tài khoản Youtube: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Báo cáo: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài nguyên,  … Thêm »

Bàn giao tài khoản google doanh nghiệp

Bàn giao tài khoản google doanh nghiệp: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Báo cáo: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file … Thêm »

Làm việc trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc

Tổng Thời gian thực hiện làm việc tối đa là:  3 lần x 20 phút = 60 phút Trưởng nhóm, TTS chủ động thời gian thảo luận để duyệt các nội dung báo cáo, minh chứng TTS đã làm Trưởng nhóm có trách nhiệm chia sẻ TTS cách báo cáo sao cho hợp lý với … Thêm »

Bàn giao tài khoản Local Guide

Bàn giao tài khoản Local Guide: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Báo cáo: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài … Thêm »

Bàn giao tài khoản Video Tiktok

Bàn giao tài khoản Tiktok: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Báo cáo: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài nguyên,  … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.