Hướng dẫn chèn phụ đề vào video

Bước 1: Tải video lên trên Youtube Bước 2: Chọn tệp video và tải lên youtube Bước 3: Đợi video tải lên và được youtube duyệt hoàn tất thì chọn vào “các thành phần của video” và tick chọn “nội dung này không dành cho trẻ em” Bước 4: Chọn vào “thêm phụ đề” Bước … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ktttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.