Hướng dẫn TTS Tuần 1

Số Lượng TTS hướng dẫn : 2 lần hướng dẫn TTS  x 35 phút / lần hướng dẫn = 70 phút Công ty mong khuyến khích hướng dẫn được nhiều TTS thì càng tốt, lúc này giúp cho Bạn hiểu tất cả công việc của mình và truyền đạt cho người khác công việc này … Thêm »

Talkshow hàng tuần 2A

Tổng số talkshow hàng tuần 1 lần x  120 phút =  120 phút Mỗi lần talkshow cần chụp hình lưu trên https://imgur.com/ cùng 1 link chứ ít nhất 3  hình, 1 hình chung, 2 hình riêng của mình xuất hiện đầu giờ, và cuối giờ. Ghi chú lưu ý thông tin của Talkshow  / hoặc … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.