Quy Định TTS V5. 01.07.2022

THỎA THUẬN THỰC TẬP SINH
(Đơn Vị: Nhơn Mỹ & Đối Tác)

Viết tắt

  • TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự;
  • ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự
  • MXH TTS: Facebook thực tập sinh;
  • XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh nghiệm
  • PTT: Phút thực tập. (VD: +5.PTT: Sinh viên này bị cộng thêm 5 phút trong thời gian thực tập)
  • Email Nhân sự:  Tương ứng Nhóm bạn đang tham gia
  • Email quản lý: contact@kd.nhonmy.com / 0908134772
  • ĐDCT: Tương ứng Nhóm bạn đang tham gia
  • Website TTS: Website thực tập sinh
  • Đối với MO:  TTS hàng trên mạng internet (Online Marketing)
  • Đối với NS:  Nhân Sự, Tuyển Dụng, Quản lý sự kiện
 1. *Thời gian, Chấm công: ttso.vn/289
 2. *Công việc: ttso.vn/291
 3. *Quy định khi làm việc ttso.vn/293
 4. *Quy định Nhóm Làm Việc MO, NS ttso.vn/295 ( Quy định Google Chrome Portable  ttso.vn/297 )
 5. *Quy định làm việc online ttso.vn/300
 6. *Quy Định Thảo Luận, talkshow  Online ttso.vn/302
 7. Quy Định Phỏng Vấn Online TTS ttso.vn/304
 8. Thực tập sinh có lương ( thỏa thuận từng TTS với Cty ) ttso.vn/306
 9. *Báo cáo hằng ngày ttso.vn/332
 10. Lên lịch talkshow cho Google Meet Và Zoom ttso.vn/2318
 11. *Talkshow, Thuyết trình ttso.vn/1947
 12. Lưu bài trên hệ thống ttso.vn/336
 13. Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS đầu vào ttso.vn/338
 14. Xác nhận thực tập & Báo cáo thực tập ttso.vn/340
 15. Điểm K & tiêu chí hoàn thành thực tập ttso.vn/1085
 16. Quy trình cấp chứng nhận kinh nghiệm ttso.vn/344
 17. *Thỏa thuận bảo mật TTS với Cty ttso.vn/346
 18. Quy định chung MXH ttso.vn/309
 19. Quy định tài khoản Email  ttso.vn/311
  1. Hướng dẫn tạo email gmail ttso.vn/2932
  2. Hướng dẫn tạo chữ ký, đổi chữ ký gmail ttso.vn/2934
  3. Hướng dẫn tạo 2fa, đổi 2fa, xác thực 2fa ttso.vn/2923
 20. Tiêu chí xây dựng kênh Youtube cho TTS https://ttso.vn/2215
 21. Quy định Email Marketing  ttso.vn/316
 22. Quy định Livetream ttso.vn/318
 23. Quy định Facebook Profile (do Cty cung cấp) ttso.vn/320
 24. Quy định Facebook Fanpage ttso.vn/323
 25. Quy định Facebook Event ttso.vn/325
 26. Tiêu chí thiết kế langdipage ttso.vn/2355
 27. Tiêu chí viết nội dung website ttso.vn/2371
 28. Tiêu chí xây dựng video ttso.vn/2362
 29. Tiêu chí thiết kế banner 80x2000cm m.nhonmy.com/2
 30. Tiêu chí thiết kế poster hội chợ 3×2,5m m.nhonmy.com/106071
 31. Kịch bản tổ chức sự kiện ttso.vn/327
 32. Quy Định Zalo ttso.vn/330
 33. Thông điệp
  Những quy định, quyền hạn, trách nhiệm trên đây đề ra đảm bảo nguyên tắc chúng ta cùng làm việc, cùng hưởng giá trị chung, hướng tới một kết quả thịnh vượng. Cty rất mong các TTS tuân thủ, bổ sung (nếu thấy cần thiết). Cty xin trân trong & cảm ơn.
  TTS đọc toàn bộ nội dung này, và viết email đầu tiên gửi về Email quản lý, CC: Email Nhân sự với chủ đề: TTS+ Tên đã đọc đầy đủ, hiểu chính xác quy định TTS / Nội dung: Ghi ra ý chính vấn đề hiểu, và câu hỏi chưa hiểu, Cuối thư là đồng ý tuân theo quy định TTS trên.

 

Cty Nhơn Mỹ và Đối Tác

NHƠN MỸ

 1. Giới thiệu Nhơn Mỹ nhonmy.com/c128.htm
 2. Thông tin Nhơn Mỹ ttso.vn/1967
 3. Logo, Truyền thông Nhơn Mỹ nhonmy.com/ha.htm
 4. Trang tuyển dụng TTS  ttso.vn/nhonmy
 5. Trang tuyển dụng NSKD ttso.vn/kdonhonmy
 6. Kịch bản phỏng vấn TTS Nhơn Mỹ ttso.vn/2315
 7. Training Buổi 1 TTS ttso.vn/2589
 8. Training Buổi 2 Nhân Sự ttso.vn/2593
 9. * Viết tắt và thông tin  ttso.vn/2653
 10. Tiêu chí biên tập nội dung website ttso.vn/584
 11. Hướng dẫn làm video ttso.vn/586
 12. Gợi ý cách viết nội dung Facebook & Seeding bài viết  ttso.vn/696
 13. Xác nhận, báo cáo thực tập các đề tài gợi ý  ttso.vn/752
 14. Mẫu thư cảm ơn https://docs.google.com/document/d/13xGt42O5i1hT8K35I9GQbRYbt77IkyB95tayZ88QT_o/edit?usp=sharing

LƯU

 1. Giới thiệu Lưu luu.vn/th
 2. Thông tin Lưu https://docs.google.com/document/d/1_bF1wXZD71RxyCu5I9pzUdIlt6eu0z3RgBrX4iZ4ehQ/edit?usp=sharing
 3. Logo, Truyền thông Lưu  luu.vn/thha
 4. Trang tuyển dụng TTS ttso.vn/luuvn
 5. Trang tuyển dụng NSKD ttso.vn/kdonline
 6. Kịch bản PV TTS LUU  ttso.vn/2315
 7. Training Buổi 1 (NS và MO) ttso.vn/2322
 8. Training Buổi 2 NS ttso.vn/2795
 9. * Viết tắt và thông tin ttso.vn/2651
 10. Tiêu chí biên tập nội dung website ttso.vn/619
 11. Hướng dẫn làm video ttso.vn/602
 12. Gợi ý cách viết nội dung Facebook & Seeding bài viết ttso.vn/684
 13. Xác nhận, báo cáo thực tập các đề tài gợi ý ttso.vn/904
 14. Mẫu thư cảm ơn https://docs.google.com/document/d/1IMknf99BavNtwzg1AzCtgPCkL5Z3Gz62LSOpkNSvBzI/edit?usp=sharing

MSVUI

 1. Giới thiệu MsVui msvui.com/th
 2. Thông tin MsVui https://docs.google.com/document/d/1rQIfNMUeMeVACqtfJRpe2l6Qq86LCN2oxrgixgRh–M/edit?usp=sharing
 3. Logo, Truyền thông MsVui msvui.com/ha
 4. Trang tuyển dụng TTS  ttso.vn/msvui
 5. Trang tuyển dụng NSKD ttso.vn/kdomsvui
 6. Kịch bản PV TTS MsVui ttso.vn/2874
 7. Training Buổi 1 (NS và MO)  ttso.vn/2881
 8. Training Buổi 2 NS  ttso.vn/2886
 9. * Viết tắt và thông tin ttso.vn/2649
 10. Tiêu chí biên tập nội dung website ttso.vn/1951
 11. Hướng dẫn làm video  ttso.vn/629
 12. Gợi ý cách viết nội dung Facebook & Seeding bài viết ttso.vn/693
 13. Xác nhận, báo cáo thực tập các đề tài gợi ý : ttso.vn/1951
 14. Mẫu thư cảm ơn https://docs.google.com/document/d/1bJaHn8G1CsQqM-_Ao1jM895z1abWgEZjM6o3fOiMh4s/edit?usp=sharing

Lập lần đầu 01.01.2016 – Cập nhật lần cuối 02.08.22 By Muoihv

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.