TIÊU CHÍ BIÊN TẬP NỘI DUNG WEBSITE Á ĐÔNG

 1. Hình đại diện là hình đẹp, có nghệ thuật, có phong cách, liên quan đến chủ đề, không ghi chữ trên hình.
 2. Không gắn bất kỳ link vào nội dung, không link nội bộ, không link rút gọn.
 3. Không ghi số điện thoại vào nội dung.
 4. Mỗi đoạn 1 hình ảnh minh họa liên quan (không có sđt trên hình, không có quá nhiều chữ trên hình).
 5. Logo chèn vào hình phải thống nhất để một góc cho toàn bài. Không để lung tung.
 6. Lựa chọn hình ảnh phải mang màu sắc, sắc thái vui tươi chiếm nhiều hơn trong toàn bài.
 7. Hình ảnh độ phân giải cao, quan trọng là chiều ngang đầy màn hình ( Ảnh định dạng .png, jpg, .gif), ví dụ: 1280px x 720px.
 8. Tên hình ảnh không dấu, phải có dấu gạch ngang giữa các chữ, phải là tên tiêu đề hoặc từ khóa chính.
 9. Tất cả hình ảnh phải có chú thích chính là từ khoá chính, hoặc giải thích cho nội dung minh hoạ.
 10. Thêm tất cả hình vào Album ảnh sản phẩm.( nếu bài tin tức không cần nhập vì không có chỗ nhập)
 11. Xóa các ảnh “thừa” không dùng cho sản phẩm này trong mục hình ảnh.
 12. Từ khoá chính phải xuất hiện trong nội dung, trong phần thẻ từ khoá, và từ khoá chính xuất hiện nhiều nhất so với các từ khoá còn lại.
 13. Xóa các từ khóa không liên quan, thêm các từ khóa liên quan.
 14. Chỉ đổi màu từ khoá quan trọng, dùng duy nhất một màu cho tất cả từ khoá cần đổi (không in đậm) và mỗi đoạn chỉ được 1 từ khoá đổi màu.
 15. Cuối bài viết phải có video sản phẩm lấy link từ kênh YouTube (video sản phẩm phải ở trên kênh YouTube Á Đông (không upload video vào website)
 16. Trong nội dung chỉ được dùng thẻ H2, H3, H4, H5, H6 ( tuyệt đối không dùng thẻ H1, Hạn chế thẻ H2).
 17. Tên tác giả phải ghi Tên/nick name + nhóm ( VD: Cr: Nam An MO10) bên phải, in nghiêng.
 18. Không để giá trong phần mô tả ngắn và trong phần nội dung.
 19. Nếu tham khảo từ các trang web khác thì cuối bài phải có dòng tương tự như “Bài viết tham khảo từ website…, có sửa đổi theo quan điểm riêng” (lưu ý: không đưa link web).