Training buổi 1 TTS

A – Nội dung:

(*) : Những nội dung có yêu cầu ứng viên hoàn thành trước buổi training

  • *Đọc nội quy công ty
  • *Điền thông tin vào danh sách thành viên công ty
  • *Tạo mail công việc
  • Viết và gửi BCHN

B- Bắt đầu

  • Đọc nội quy công ty:

Link: https://ttso.vn/qdtts

MK: …

B1: Nhận tài khoản email và tiến hành đổi thông tin: ttso.vn/311 ( Hoặc tạo email mới: Link hướng dẫn)

B2:  Hướng dẫn tạo chữ ký, đổi chữ ký gmail ( xem thêm qui định về chữ ký ở ttso.vn/332)

B3: Hướng dẫn tạo 2fa, đổi 2fa, xác thực 2fa

 Bảng BCHN  

 

C – Kết thúc buổi training 1

Thêm TTS mới vào các group liên quan ( Lưu ý: chỉ giới thiệu và chào hỏi ở group chính,không taq tên anh Mười, các group còn lại chỉ thêm TTS mới vào, không chào để tránh làm phiền mọi người).

Anh/Chị đã đăng ký thành công. Khoa sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.