Training buổi 2 Nhân sự

A – Nội dung 

 1. Bàn giao tài khoản, mail công ty, Fanpage
 2. Quy trình tuyển dụng (Lọc CV, Lên lịch PV/ TRAINING, Gửi mail mời PV + TRAINING, Đăng tin tuyển dụng
 3. Hướng dẫn làm KH 36 ngày

B –  Bắt đầu

1. Bàn giao tài khoản công việc

2. Quy trình tuyển dụng: 

  • Đăng tin tuyển dụng
   • Đăng trên các website tuyển dụng hoặc các page tuyển dụng trên mạng xã hội (dùng FB cá nhân hoặc FB công ty) 
   • Sau khi đã đăng tin tuyển dụng, cập nhật bài viết vào sheet

3. Hướng dẫn làm KH 36 ngày : Công việc mẫu  (Hoàn thành bảng kế hoạch trong 1 tuần bắt đầu từ ngày training buổi 2.)

Anh/Chị đã đăng ký thành công. Khoa sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.