Email marketing v2

Quy định Email Marketing ttso.vn/316

Email Marketing Thời 4.0_Nhơn Mỹ https://youtu.be/0dQ5Vp9D1TY 

Hướng dẫn gửi Email Marketing bằng YAMM https://youtu.be/cyLhEk_wbB0 

——

Cách xuất Email từ danh sách Friends trên Linkedin https://youtu.be/dGt_iPYb-dg

Cách sử dụng Get Comment Facebook https://youtu.be/pCw9lnYDTU4  (Hướng dẫn cài đặt https://youtu.be/TK253Vuz8rQ )

——

Cách 1: Hướng dẫn sử dụng Email Verify https://youtu.be/dj2hf6IugbY  (Cài đặt https://youtu.be/mEVWqAkOAvE)

Cách 2: Hướng dẫn lọc email sống chết https://youtu.be/H1_SDKw-gKI 

———

Cai YAMM gửi email  https://youtu.be/NR1ah1XTzMk

Nhập và gửi YAMM gửi email  https://youtu.be/fl5sXZqUWs0

Viết thư nháp YAMM gửi email  https://youtu.be/RXe0roxNbT8 

Lên lịch gửi Email Marketing trên YAMM https://youtu.be/UtZVwqUdw0c

——

Theo dõi, báo cáo chiến dịch Email marketing https://youtu.be/vw3hjN9FWdc 

——

Gửi Mailchimp bằng rss https://youtu.be/OWLvJBDl8TU

Kết bạn tăng lượt gửi Email | app gửi email bằng google driver https://youtu.be/JI3vB6mYcoU 

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.