Chủ đề: Báo cáo thực tập Nhơn Mỹ

1. Hỏi: Chào anh Mười, trong giấy nhận xét thực tập theo form của trường em thì không có tên và sdt của giảng viên hướng dẫn ,thì không biết là có được không ạ ? Em cảm ơn ạ Đáp: dưới cmt 2. Cho em hỏi về tất cả chức danh công việc tại … Read more

Thực tập ở Cty xong sớm hơn khoảng thời gian của trường. Vậy bạn có được ghi vào BCTT hay giấy XNTT khoảng thời gian theo thời gian của trường không anh?

(?) Thực tập ở Cty xong sớm hơn khoảng thời gian của trường. Vậy bạn có được ghi vào BCTT hay giấy XNTT khoảng thời gian theo thời gian của trường không anh? (s) Có nha, ghi theo thời gian trường thực tập dc nha em ( không qua 03 tháng là được)