(?) Có bạn cần làm phiếu khảo sát về DN … cần xác nhận mộc công ty hoặc Chữ ký số

(?) Có bạn cần làm phiếu khảo sát về DN ( gồm các thông tin cơ bản về công ty, người đại diện, số liệu về tuyển dụng,) cần xác nhận mộc công ty?

(S) Muoihv: Có Điền thông tin đầy đủ và gửi cho NS duyệt xong thì chuyến thành file pdf, gửi link thì xác nhận chữ ký số, còn in ra thì cứ gửi đến cty thì xác nhận và trả lại theo quy trình 03 ngày nha

 

Bình luận

Anh/Chị đã đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.