Bàn giao tài khoản Linkedin

Bàn giao tài khoản Linkedin: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Báo cáo: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài nguyên,  … Thêm »

Bàn giao công việc trưởng nhóm

Bàn giao công việc trưởng nhóm: Bàn giao cho TTS T9: 30 Phút  Báo cáo: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài nguyên,  Tên trưởng nhóm ( SĐT trưởng nhóm), hình chụp bàn giao ( Lưu ý không có thông tin tài khoản trong hình chụp) Ghi tương ứng một tài khoản là … Thêm »

Xác nhận thực tập & Báo cáo thực tập ( kết thúc thực tập) msvui.com

I. Xác nhận hoàn thành thực tập: Giấy XNTT phải đưa NS ít nhất trước 1 tuần ( nên đưa trước 2 tuần), nếu cần nhận xét gì thì báo với NS, nếu không thì NS sẽ tự nhận xét, sau đó đưa ĐDCT ký. Xác nhận thực tập: Giấy xác nhận thực tập có thể … Thêm »

Làm việc theo phân công QL

Tổng Thời gian thực hiện làm việc tối đa là 120 phút Báo cáo: Mỗi công việc ghi 1 hàng bao gồm: Tên người người phân công: Ngày phân công / Thời Gian hoàn thành: Link / nội dung minh chứng VD: Mười: 22.5 / 15ph Nhập nội dung web: https://www.nhonmy.com/1413 Ngân: 23.06 / 60p làm … Thêm »

Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc

Tổng Thời gian thực hiện làm việc tối đa là 6 lần x 20 phút = 120 phút Tùy chọn 1. Trưởng nhóm duyệt các bài viết thành viên thông qua https://ttso.vn/xn Trưởng nhóm có trách nhiệm thông báo cho thành viên nhưng bài duyệt, và không duyệt Tùy chọn 2. Trưởng nhóm cùng thành viên … Thêm »

Talkshow team NS

Tổng số Talkshow team tối đa 2 lần/ tuần  x 30 phút =  60 phút Mỗi lần talkshow cần chụp hình lưu trên https://imgur.com/ cùng 1 link chứ ít nhất 3  hình, 1 hình chung, 2 hình riêng của mình xuất hiện đầu giờ, và cuối giờ. Ghi chú lưu ý thông tin của Talkshow  … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. luuvn sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.