Training Buổi 2 NS

A – Nội dung  Bàn giao tài khoản, mail công ty, Fanpage Quy trình tuyển dụng (Lọc CV, Lên lịch PV/ TRAINING, Gửi mail mời PV + TRAINING, Đăng tin tuyển dụng Hướng dẫn làm KH 36 ngày B –  Bắt đầu 1. Bàn giao tài khoản công việc Tạo facebook ảo: Yêu cầu TTS … Thêm »

Kịch bản PV NSKD Luu.vn

I. Chào hỏi ứng viên: Chào …, mình là …, đại diện cho bộ phận Nhân sự công ty Nhơn Mỹ theo lịch PV thì hôm nay mình sẽ phỏng vấn bạn nhé . II. Bắt đầu phỏng vấn: Bạn hãy giới thiệu về bản thân của mình đi? Bạn có thật sự yêu thích … Thêm »

Tên viết tắt & thông tin Nhơn Mỹ

* NHƠN MỸ viết tắt là N NS: Nhân sự NK: Nhân sự kinh doanh NO: Nhóm marketing NV: Nhóm Video NN: Nhóm Nội Dung   * Thông tin nhóm: Email BGĐ: contact@nhonmy.com Email nhân sự: kh@nhonmy.com  Email nhân sự kinh doanh: kh@kd.nhonmy.com Email trưởng nhóm: Nhân sự là: ql@nhonmy.com, Marketing Online: kt@nhonmy.com Email nhân … Thêm »

Tên viết tắt & thông tin Lưu

* MsVui viết tắt là M LS: Nhân sự LK: Nhân sự kinh doanh LO: Nhóm marketing LV: Nhóm Video LN: Nhóm Nội Dung   * Thông tin nhóm: Email BGĐ: contact@nhonmy.com Email nhân sự: hr@nhonmy.com  Email nhân sự kinh doanh: hr@kd.nhonmy.com Email trưởng nhóm: Nhân sự là: ql@nhonmy.com, Marketing Online: kt@nhonmy.com Email nhân sự … Thêm »

Tên viết tắt & thông tin MsVui

* MsVui viết tắt là M MS: Nhân sự MK: Nhân sự kinh doanh MO: Nhóm marketing MV: Nhóm Video MN: Nhóm Nội Dung   * Thông tin nhóm: Email BGĐ: contact@nhonmy.com Email nhân sự: ns@nhonmy.com  Email nhân sự kinh doanh: ns@kd.nhonmy.com Email trưởng nhóm: Nhân sự là: ql@nhonmy.com, Marketing Online: kt@nhonmy.com Email nhân sự … Thêm »

Training Buổi 2 Nhân Sự

A – Nội dung  Bàn giao tài khoản, mail công ty, Fanpage Quy trình tuyển dụng (Lọc CV, Lên lịch PV/ TRAINING, Gửi mail mời PV + TRAINING, Đăng tin tuyển dụng Hướng dẫn làm KH 36 ngày B –  Bắt đầu 1. Bàn giao tài khoản công việc Tạo facebook ảo: Yêu cầu TTS … Thêm »

Training Buổi 1 TTS

TRAINING BUỔI 1 (NS VÀ MO) A – Nội dung: (*) : Những nội dung có * yêu cầu ứng viên hoàn thành trước buổi training *Đọc nội quy công ty *Điền thông tin vào danh sách thành viên công ty *Tạo mail công việc Viết và gửi BCHN B- Bắt đầu Đọc nội quy công … Thêm »

Training Buổi 1 (Ns Và Mo)

A – Nội dung: (*) : Những nội dung có * yêu cầu ứng viên hoàn thành trước buổi training *Đọc nội quy công ty *Điền thông tin vào danh sách thành viên công ty *Tạo mail công việc Viết và gửi BCHN B- Bắt đầu Đọc nội quy công ty: Link: https://ttso.vn/qdtts MK: … Điền … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.