Hướng dẫn lên lịch Zoom

Bước 1: Đăng nhập vào Zoom.us Bước 2:: Chọn đăng nhập bằng google Bước 3: Chọn gmail zoom của công ty Nhơn Mỹ Bước 4: Bấm chọn Schedule a Meeting để tạo Zoom Phỏng vấn/ Training Bước 5:: Đặt tên Topic và chọn thời gian Phỏng vấn: Phỏng Vấn MO/NS _ Tên_Ca (giờ)_Ngày Training: Training B1 MO/NS _Tên_Ca … Thêm »

* Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc luu.vn

TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự; ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự MXH TTS: Facebook thực tập sinh; XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh nghiệm PTT: Phút thực tập. (VD: +5.PTT: Sinh viên này bị cộng … Thêm »

Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS (đầu vào) Luu.vn

Thời gian thực tập theo quy định nhà trường TTS1: TTS thực tập từ 1,5 tháng là : TTS thực tập Tuần 1, 2, 3, 6 ( 4 Tuần): Lệ phí là 240,000 vnđ TTS2: TTS thực tập từ 2 tháng là: TTS thực tập tuần 1, 2, 3, 4, 6 ( 5 Tuần):  Lệ … Thêm »

Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS (đầu vào) Nhonmy.com

Thời gian thực tập theo quy định nhà trường TTS1: TTS thực tập từ 1,5 tháng là : TTS thực tập Tuần 1, 2, 3, 6 ( 4 Tuần): Lệ phí là 240,000 vnđ TTS2: TTS thực tập từ 2 tháng là: TTS thực tập tuần 1, 2, 3, 4, 6 ( 5 Tuần):  Lệ … Thêm »

Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS (đầu vào) MsVui

Thời gian thực tập theo quy định nhà trường TTS1: TTS thực tập từ 1,5 tháng là : TTS thực tập Tuần 1, 2, 3, 6 ( 4 Tuần): Lệ phí là 240,000 vnđ TTS2: TTS thực tập từ 2 tháng là: TTS thực tập tuần 1, 2, 3, 4, 6 ( 5 Tuần):  Lệ … Thêm »

Đăng lên post Linkedin ( Video số 5)

Đăng lên post Linkedin: 5 tin x 5phút =  25 phút B1.Sử dụng hình ảnh thiết kế đã duyệt B2. Viết nội dung theo công thức FAB, BAB, ADIA, 4U, PPPP,…Xem https://ttso.vn/7101 Yêu cầu: Nội dung ngắn gọn, xúc tích ( nhiều nhất là 6 hàng A4) , người đọc nội dung có thể kịch hoạt … Thêm »

Share video từ Website lên Fanpage, Twitter, Facebook Group, Pinterest, Linkedin (video số 5)

Share video từ Youtube lên Fanpage, Twitter, Facebook Group, Pinterest, Linkedin ( Video số 1): 14 X5 = 60 Xem hướng dẫn https://ttso.vn/309 ( Phần B ) Fanpage Twitter Facebook Group: 10 nhóm Pinterest Linkedin B1. Copy link cần share B2. Hãy viết nội dung ngắn theo cấu trức: Nội dung chứa từ khóa sản … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.