Hướng dẫn làm video LUU.VN

Bước 1: Biên soạn nội dung video Tiêu chí Xây Video bán hàng sản phẩm Luu.vn Khoảng 1-5s và tập trung vào bối cảnh chính cần thực hiện và dẫn nhập vào.  “sản phẩm, nhu cầu người mua….” , xuất hiện hình ảnh sản phẩm => Đặt vấn đề đầu tiên phải thu hút, hấp dẫn để … Read more

JD NHÂN VIÊN KINH DOANH SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LUU.VN

Mô tả công việc:  Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để hiểu rõ hơn về các sản phẩm. Từ đó có thể giới thiệu, tư vấn sản phẩm và giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách … Read more