Hướng dẫn quảng cáo google

Quảng cáo google Bài chia sẻ này giúp khách hàng giảm chi phí quảng cáo. chặn quảng cáo xuất hiện cho những đối tượng không mong muốn, tăng hiệu quả truy cập quảng cáo google chất lượng cao.

  1. Cài đặt quảng cáo https://youtu.be/UlI8pbDV2mY
  2. Đăng nhập https://youtu.be/QFKuyraotts
  3. Viết nội dung, Từ khóa quảng cáo https://youtu.be/xf-YDZ6eHUU
  4. Thêm số điện thoại https://youtu.be/ZXuUrL2rd7g
  5. Thời gian quảng cáo https://youtu.be/W69ydmgyNMM
  6. Thêm chú thích, ghi chú https://youtu.be/BxhvWKZveVY
  7. Đối tượng quảng cáo Nam / Nữ? https://youtu.be/SuM5nHIQ5Po
  8. Quảng cáo ở Laptop, điện thoại https://youtu.be/nOm8Fpg1EWc
  9. Chọn tuổi khách hàng https://youtu.be/9U9dbkUks0w
  10. Chia sẻ bigdata https://youtu.be/Cj6m77sft7k