Zalo marketing V2

Zalo Marketing: https://www.youtube.com/playlist?list…

———

Zalo web rất cần cho web của bạn https://youtu.be/nZ8mwjAyldQ

30 khách 1 ngày có hợp lý không https://youtu.be/GAyaGFzvpRU

———

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Zalo https://youtu.be/2YpimiEdsRk

Cách kết bạn Zalo dựa trên danh bạ gmail https://youtu.be/nqZWenKu7zY

————

Lấy uid cho một trang bất kì trên FB https://youtu.be/dApS11_xUsA

Cách cài đặt simple UID V2 https://youtu.be/PXIFKpki3mA

——–

Cài đặt Zalo Pro & giả lập Leapdroid https://youtu.be/mvZGAeE3lE

Setting COOKIE 🍪 cho máy tính !!!! https://youtu.be/LpnhDHZudj4

Chức năng nhắn tin hàng loạt trên zalo pro https://youtu.be/0QWmMEsUXT0

Chức năng nhắn tin hàng loạt trên zalo pro https://youtu.be/0QWmMEsUXT0

——– Đăng nhập và tạo tài khoản OA Zalo https://youtu.be/viqq-OrckM4

Thêm sản phẩm trên OA Zalo và Resize hình https://youtu.be/N5wBOHw4YEc

Sửa thông tin và xem sản phẩm trên trang Zalo Shop https://youtu.be/HTDJ-SOGmXc

Chạy quảng cáo tăng lượt quan tâm trên Zalo https://youtu.be/Uoo2iSniESM

—— App Zalo OA —-

Tải Zalo OA và cài đặt trên Iphone https://youtu.be/dkOwBjIW2GI 

Khóa học Zalo Marketing O đồng https://msvui.com/zalo

Anh/Chị đã đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.