Tiêu chí xây dựng nội dung web khách hàng

A. Tiêu đề

 1. “Chất” thu hút mọi thông tin, cuốn khách hàng vào xem chi tiết”
 2. Ngắn cô động, có giá trị và khoản <= 1 hàng A4.

B. Nội dung Chính

 1. Không gắn bất kỳ link trong nội dung bài viết, không  ghi số điện thoại vào nội dung, không link rút gọn.
 2. Trong nội dung chỉ được dùng thẻ H2, H3, H4, H5, H6 ( tuyệt đối không dùng thẻ H1, Hạn chế thẻ H2)
 3. Mỗi đoạn là 1 hình ảnh minh họa ngành hàng ( không dùng hình đồ hoạ, không Sđt trên hình, Không dùng quá nhiều chữ trên hình ) hoặc là thêm logo cty, hoặc là qr-code là link ID sản phẩm. Logo và QR code thêm trên hình phải đúng quy định về hình ảnh 
 4. Hình ảnh độ phân giải cao, chiều ngang  là 960 pixel, 1280 pixel ( Ảnh định dạng .png, jpg, .gif) 
 5. Tên hình ảnh phải tên từ khóa chính hoặc tiêu đề sản phẩm
 6. Tất cả hình ảnh phải có chú thích chính là từ khóa sản phẩm, hoặc giải thích cho nội dung minh hoạ
 7. Ảnh phải chứa trong mục media “Đã tải lên vào bài này” hoặc liên hết khi khách hàng yêu cầu
 8. Từ khoá chính phải xuất hiện trong nội dung, trong phần thẻ từ khoá, và từ khoá chính xuất hiện nhiều nhất so với các từ khoá còn lại. 
 9. Chỉ đổi màu từ khóa quan trọng, dùng duy nhất một màu cho tất cả từ khóa cần đổi ( không in đậm)  và mỗi đoạn chỉ được 1 từ khóa đổi màu.
 10. Không để giá trong phần nội dung
 11. Cuối bài viết phải có video sản phẩm lấy link từ kênh YouTube nếu có ( video sản phẩm phải ở trên kênh YouTube của công ty không upload video vào website)
 12. Tên tác giả phải ghi Tên / nickname + nhóm ( VD: Cr: Nam An (MO10)) bên phải, in nghiêng.

C: Mô tả Ngắn

 1. Khi khách hàng đọc nội dung này sẽ ngay lập tức đến phần nội dung chính?
 2. Mô ngắn cô động, có giá trị và khoản 1 đến 2 hàng A4.
 3. Không để giá, hình, link,  trong phần mô tả ngắn

D. Hình Ảnh, Nhóm Hình Ảnh

 1. Hình đại diện là trở thành một tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng tất cả nội dung mà bạn muốn diễn đạt.
 2. Hình đại diện là hình đẹp, có nghệ thuật, có phong cách, đại diện ngành hàng, không ghi chữ trên hình
 3. Thêm tất cả hình vào Album ảnh sản phẩm

E. Từ khóa

 1. Thêm các từ khóa liên quan sản phẩm, liên quan đến tiêu đề sản phẩm ( Cách thêm .. .Dùng từ khóa chính >> tìm trên google, youtube, facebook,… >>> lấy từ khóa gợi ý…)
 2. Từ khóa này phải xuất hiện trong phần nội dung
 3. Xóa các từ khóa không liên quan, thêm các từ khóa liên quan

F. Khác

 1. Xóa các ảnh “thừa” không dùng cho sản phẩm này trong mục hình ảnh của thư viện hình ảnh ( Chọn Hình Ảnh >  Đã tải lên vào bài này > check với hình nội dung và thự viện ảnh > không dùng thì xóa ngay 

Đã gửi xác nhận thành công!

Bình luận

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.