Hướng dẫn livestream qua zoom

Bước 1: Kích hoạt tính năng Livestreaming trong phần Cài đặt

Để kích hoạt tính năng Live Streaming, bạn cần thiết lập trong phần Settings.

Chọn Settings > Meeting > In Meeting (Advanced)

Bước 2: Tìm và chọn kênh muốn livestream

Tìm mục “Allow livestreaming of meetings” và chọn tick xanh chế độ này.

Sau đó, chọn các nền tảng bạn muốn livestream

Bước 3: Bắt đầu livestream

Để tiến hành livestream, trước tiên, bạn hãy bắt đầu cuộc họp Zoom.

Lưu ý: Bạn cần là Host cuộc họp để có thể livestream Zoom.

Tại thanh công cụ điều khiển cuộc họp, chọn More > Live on Youtube

Bước 4: Đặt tiêu đề cuộc họp, phát livestream

Tại đây, bạn sẽ thiết lập thông tin cho phần Livestream, bao gồm:

Tên cuộc họp Zoom trên Youtube

Chọn chế độ quyền riêng tư của video livestream (Public, Unlisted, Private)

Sau khi thiết lập thông tin xong, chọn “Lên trực tiếp” để bắt đầu Livestream

Xem video hướng dẫn:

Đã gửi xác nhận thành công!

Chúng tôi