Hướng dẫn vận hành Google Maps Từ A-Z

Xem toàn bộ video ở : https://www.youtube.com/playlist?list=PLptWv_Ij-S9FNq33onHr7PDE2cLJWFYyh

Giới thiệu về review google maps trong google doanh nghiệp

 

Giới thiệu google Doanh nghiệp của tôi

 

Cài đặt app Google doanh nghiệp trên IOS

Cách tạo địa điểm doanh nghiệp trên google map

Thêm địa điểm bị thiếu bằng điện thoại

 

Hướng dẫn đăng kí Sản phẩm trên Google doanh nghiệp

( Viết lần đầu 01.05.2018 – Cập nhật lần cuối 16.04.2022 bỡi Muoihv)

Bình luận

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.