Cách Quay Một Video

Bối Cảnh Quay:  Quay tổng quan: quay toàn cảnh xung quay, quay điện thoại theo chiều ngang, khung cảnh cách đầu người nói 20mm.  Quay cận cảnh: zoom vào bạn nào đang nói một khoảng thời gian ngắn rồi quay lại tổng quan.   Quay tập trung: Quay điện thoại theo chiều đứng, khung ảnh … Thêm »

* Thỏa thuận bảo mật TTS với Cty

Thỏa thuận bảo mật TTS với Cty BẢO MẬT : TTS thừa nhận rằng trong thời gian thực tập tại Cty, TTS có thể được tiếp cận các thông tin và công nghệ có giá trị, đòi hỏi bảo mật cao của Cty. TTS đồng ý bảo mật tất cả các thông tin và công nghệ … Thêm »

Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc

TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự; ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự MXH TTS: Facebook thực tập sinh; XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh nghiệm PTT: Phút thực tập. (VD: +5.PTT: Sinh viên này bị cộng … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.