Youtube Marketing v3

Tạo kênh youtube doanh nghiệp https://youtu.be/Snu6_qkX_V8 

C1. Cách thêm người quản lý kênh Youtube https://youtu.be/GtSPu4ywXgI 

C2. Hướng dẫn cấp quyền truy cập trên Youtube ttso.vn/2250

Cách Tối Ưu Clip Khi Đăng Lên Youtube https://youtu.be/NolVGZj_wYU

Comment gắn link trên youtube https://youtu.be/4lpayhs1dIc

Hướng dẫn sử dụng VidIQ chi tiết https://youtu.be/jOyEENJP788

Hướng dẫn cài đặt TubeBuddy https://youtu.be/MslOxfGxzC4