Hướng dẫn cấp quyền truy cập trên Youtube

Bước 1: Đăng nhập Youtube bằng tài khoản kh@nhonmy.com

Bước 2: Vào Youtube của Nhơn Mỹ, link: https://www.youtube.com/

Bên góc phải, nhấp vào Logo Nhơn Mỹ  chọn mục YouTube Studio

hướng dẫn cấp quyền truy cập trên Youtube

Bước 3: Nhìn bên gốc trái, chọn mục “ Cài đặt”

hướng dẫn cấp quyền truy cập trên Youtube

Bước 4: Tiếp tục nhìn gốc trái, chọn “ Quyền” . Tiếp tục nhấp vào “ Quản lý quyền”

hướng dẫn cấp quyền truy cập trên Youtube

hướng dẫn cấp quyền truy cập trên Youtube

Bước 5: Nhấp vào “ Quản lý quyền” . Trang sẽ yêu cầu nhập mật khẩu email : congtynhonmy1448

hướng dẫn cấp quyền truy cập trên Youtube

hướng dẫn cấp quyền truy cập trên Youtube

Bước 6: Nhìn phía bên phải có dấu người, nhấp vào vào nhập email của bạn cần cấp quyền

hướng dẫn cấp quyền truy cập trên Youtube

Nhấn “ xong” bạn đó đã được cấp quyền “ người quản lý” trên YouTube.

Bình luận

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.