Cách livestream từ Zoom qua YouTube

Bấm vào More (Thêm)

sau đó vào Live on Youtube (trực tiếp trên youtube)

Cách livestream  từ zoom qua YouTube 

Cách livestream  từ zoom qua YouTube

Chọn đăng nhập vào tài khoản Google

TK: tts@kd.nhonmy.com

MK: congtynhonmy0708

Cách livestream  từ zoom qua YouTube

Cách livestream  từ zoom qua YouTube

Đặt tên Livestream trên Youtube và chọn chế độ công khai

sau đó bấm “Lên trực tiếp”

Cách livestream  từ zoom qua YouTube

Cách livestream  từ zoom qua YouTube

Cách livestream  từ zoom qua YouTube

Cách dừng liveStream

Cách livestream  từ zoom qua YouTubeCách livestream  từ zoom qua YouTube

Bình luận

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.