Hướng dẫn sử dụng ZOOM họp, sự kiện, đào tạo online

Mở Zoom và đăng nhập bằng tài khoản google của công ty

Hướng dẫn sử dụng ZOOM họp, sự kiện, đào tạo onlineHướng dẫn sử dụng ZOOM họp, sự kiện, đào tạo onlineHướng dẫn sử dụng ZOOM họp, sự kiện, đào tạo onlineHướng dẫn sử dụng ZOOM họp, sự kiện, đào tạo online

 

Cách tạo một cuộc họp Zoom mới:

Bấm vào New Meeting (tạo cuộc họp mới)

Hướng dẫn sử dụng ZOOM họp, sự kiện, đào tạo online

Copy link zoom , ID, Pass cho mọi người tham gia vào cuộc họp

Hướng dẫn sử dụng ZOOM họp, sự kiện, đào tạo online

Cách phân quyền Host hoặc Co-Host trên Zoom

Nhấp vào tên người tham gia chọn

  •  Make host (người chủ trì) để phân quyền chủ trì cuộc họp cho họ
  • Make Co-host (chỉ định người đồng chủ trì) để cho họ quyền share màn hình và chấp nhận người tham dự

Hướng dẫn sử dụng ZOOM họp, sự kiện, đào tạo online

Đã gửi xác nhận thành công!

Bình luận

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.