Hướng dẫn Flickr ( tài khoản, đăng bài, share, lilke, ping,…)

A. Hướng dẫn Flickr ( tài khoản, đăng bài, share, lilke, ping,…)

B. Khai thác Flickr để bán hàng

Báo cáo: Chỉ cần xác nhận đã đọc, không cần minh chứng

Đã gửi xác nhận thành công!

 

 

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.