Hướng dẫn pinterest ( tài khoản, đăng bài, share, lilke, ping,…)

Hướng dẫn Đăng Bài lên pinterest

B1. Sử dụng hình ảnh, nội dung, video thiết kế đã duyệt

B2. Viết nội dung

Cách 1:

Viết nội dung theo công thức FAB, BAB, ADIA, 4U, PPPP,…Xem https://ttso.vn/10891

Yêu cầu:

  1. Nội dung ngắn gọn, xúc tích ( nhiều nhất là 6 hàng A4), người đọc nội dung có thể kịch hoạt click vào link để đăng ký
  2. Link sản phẩm ở 1 trong 2 hàng đầu tiên. ( nếu được)
  3. Thêm biểu tượng cảm xúc cho hợp lý.
  4. Bổ sung hasdtags, thông tin công ty ở cuối nội dung
  5. Cuối nội dung ghi tác giả.

Cách 2:

Hãy viết nội dung ngắn theo cấu trức: Nội dung chứa từ khóa sản phẩm + link share / link chứa từ khóa + hashtags từ khóa + hashtags website + thêm hình ( số hình đăng lên phải là số lẻ).

Cách 3:

 1. Dùng tools https://nhonmy.com/tools/ta/
 2. Chọn Web, và nhập ID sản phẩm, nhấn “Lấy từ khóa”
 3. Copy 1 nội dung bất kỳ kèm với hình ảnh là có thể share được
 4. Đổi nội dung mới thì nhấn “Lấy từ khóa” 1 lần nữa.

B3. Sau khi đăng xong, gửi cho Trưởng nhóm duyệt, và TTS khác góp ý, trước ghi báo cáo.

Tập hợp các link đã đăng >Truy cập vào công cụ Ping https://ttso.vn/10517 để kích hoạt tìm kiếm toàn cầu với link tuyển dụng mới đăng. Chỉ cần dùng 2 tools khác nhau là được,  Thời gian ping giữa các công cụ cách nhau 48h5 phút

Báo cáo: Chỉ cần xác nhận đã đọc, không cần minh chứng

Đã gửi xác nhận thành công!

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.