Training buổi 1 TTS

TRAINING BUỔI 1 (NS VÀ MO)

 

A – Nội dung:

(*) : Những nội dung có * yêu cầu ứng viên hoàn thành trước buổi training

  • * Phổ biến và Đọc nội quy công ty
  • Điền thông tin vào danh sách thành viên công ty
  • Tạo mail công việc
  • Tạo Fb cá nhân
  • Viết và gửi BCHN

B- Bắt đầu

  • Đọc nội quy công ty:

1.Giới thiệu chân dung TTS

2.Link: https://ttso.vn/qdtts

MK: …

3. Hướng dẫn xác nhận số điện thoại và gắn link minh chứng cho nội dung đã đọc.

1. Nhận tài khoản email và tiến hành đổi thông tin: ttso.vn/311 ( Hoặc tạo email mới: Link hướng dẫn)

2.  Hướng dẫn tạo chữ ký, đổi chữ ký gmail ( xem thêm qui định về chữ ký ở ttso.vn/332)

3. Hướng dẫn tạo 2fa, đổi 2fa, xác thực 2fa

  • Tạo FB cá nhân
  •  Viết và gửi BCHN 

1.NHÂN SỰ: Bảng BCHN

2.MARKETING ONLINE:

3. Cách viết và gửi BCHN:  ttso.vn/332

C – Kết thúc buổi training 1

  • Thêm TTS mới vào các group liên quan ( Lưu ý: chỉ giới thiệu và chào hỏi ở group chính,không taq tên anh Mười, các group còn lại chỉ thêm TTS mới vào, không chào để tránh làm phiền mọi người).
  • Bàn giao TTS mới cho trưởng nhóm

Anh/Chị đã đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.