Hướng dẫn chèn phụ đề vào video

Bước 1: Tải video lên trên Youtube

Bước 2: Chọn tệp video và tải lên youtube

Bước 3: Đợi video tải lên và được youtube duyệt hoàn tất thì chọn vào “các thành phần của video” và tick chọn “nội dung này không dành cho trẻ em”

Bước 4: Chọn vào “thêm phụ đề”

Bước 5: Chọn “tự nhập”

Bước 6: Nhập nội dung phụ đề và căn chỉnh thời gian cho phù hợp với thời gian giọng đọc trong video. Và thêm phụ đề bằng cách nhấn tiếp vào dấu cộng bên cạnh chữ phụ đề, rồi cứ tiếp tục cho đến hết video

Bước 7: Bấm xong và cho xuất bản video

Xem video hướng dẫn bên dưới:

Cre: Nguyen Khang_MV

 

Chúng tôi