Hướng dẫn cách tăng view website tự nhiên

Khi TTS đang chỉnh sửa bài trên website hoặc công việc liên quan đến web Nhơn Mỹ, MsVui hoặc LUU và chụp ảnh minh chứng bằng Imgur thì làm theo các bước như sau để tăng lượt view tự nhiên cho web

A- ĐỐI VỚI NHỮNG BẠN ĐANG LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TRÊN WEB NHONMY, MSVUI HOẶC LUU

Bước 1: Đăng nhập vào https://imgur.com/ bằng email công ty cấp

Ví dụ đây là tài khoản của Quản lý MO

Bước 2: Ở trang web mà các bạn đang sửa, chụp ảnh minh chứng sau đó lưu lại và kéo xuống phần từ khóa và chọn một từ khóa bất kỳ ( phải có ý nghĩa)

Ví dụ ảnh chụp bài đang sửa ở web Nhơn Mỹ
Mục từ khóa

Ví dụ: từ khóa được chọn là “Bảng giá website thương mại điện tử”

Bước 3: Sau khi bấm vào từ khóa sẽ ra được một trang như thế này. 

Bước 4: Sau đó qua trang Imgur.com và thêm ảnh chụp màn hình mà các bạn vừa chụp vào theo thứ tự các bước:

New post → Choose photo → (chọn hình ảnh) và hoàn thành

Chọn New post
Chọn Choose Photo

Sau khi chọn ảnh xong sẽ xuất hiện như thế này

Bước 5: Sau khi đã up hình ảnh xong, chúng ta quay lại trang có từ khóa đã chọn và copy tiêu từ khóa và link của từ khóa dán vào Imgur

Copy từ khóa và link

Có ba vị trí cần dán vào Imgur:

  1. Từ khóa “bảng giá website thương mại điện tử → Copy vào tiêu đề
  2. Từ khóa + Link “bảng giá website thương mai điện từ https://www.nhonmy.com/t/bang-gia-website-thuong-mai-dien-tu” → Copy vào Add a description (phần mô tả)
  3. Thêm từ khóa vào phần Tag

Như hình bên dưới

Bước 6: Sau đó bấm chọn Copy link và lấy link đó chia sẻ trên cách nền tảng mà các bạn cần

Bấm chọn copy link

B- ĐỐI VỚI NHỮNG BẠN LÀM CÔNG VIỆC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE NHONMY, MSVUI HOẶC LUU

Khi các bạn TTS làm những công việc khác không liên quan đến website như đăng bài fanpage, linkedin,…. thì các bạn làm những bước tương tự như mục A nhưng sẽ gắn link ngẫu nhiên tùy theo từng công ty

Nhơn Mỹ: https://nhonmy.com/url

MsVui: https://msvui.com/url

Luu: https://luu.vn/url

Bước 1: Chụp ảnh minh chứng và lưu lại 

Ví dụ: hình dưới đây là công việc đăng bài Fanpage

Bước 2: Chọn Ad image bên dưới ảnh đã up và up lại ảnh mới chụp

Sau đó gắn link ngẫu nhiên vào mục Description

Chọn Ad image
Gắn link ngẫu nhiên và thêm Tag phù hợp

Bước 3: Sau đó Copy link hình ảnh và chia sẻ như cũ 

Xem video bên dưới:

Chúng tôi