Thiết kế banner sản phẩm ( đúng logo, qr code, và bố cục… hình có qr code thì không có logo và ngược lại) 1 sản phẩm cần 1 – 10 hình

Vui lòng nhập mật khẩu bên dưới để xem nội dung.


Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.