Đào tạo buổi 4: tài khoản tuyển dụng, lọc CV, thêm CV vào TTSO

Vui lòng nhập mật khẩu bên dưới để xem nội dung.


Anh/Chị đã đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.