Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc

 • TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự;
 • ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự
 • MXH TTS: Facebook thực tập sinh;
 • XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh nghiệm
 • PTT: Phút thực tập. (VD: +5.PTT: Sinh viên này bị cộng thêm 5 phút trong thời gian thực tập)
 • Email Nhân sự:  Tương ứng Nhóm bạn đang tham gia
 • Email quản lý: contact@kd.nhonmy.com / 0908134772 ( mỗi cty có email khác nhau)
 • ĐDCT: Tương ứng Nhóm bạn đang tham gia
 • Website TTS: Website thực tập sinh
 • Đối với MO:  TTS hàng trên mạng internet (Online Marketing)
 • Đối với NS:  Nhân Sự, Tuyển Dụng, Quản lý sự kiện
 • Chưa làm
 • Chờ duyệt
 •   Đang làm
 • Đã duyệt

NHƠN MỸ https://ttso.vn/13099

LƯU https://ttso.vn/13102

MSVUI https://ttso.vn/13104

( Lập lần đầu 01.01.2016 – Cập nhật lần cuối 16.01.2023 )

Báo cáo: Chỉ cần xác nhận đã đọc, không cần minh chứng

Đã gửi xác nhận thành công!

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.