Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc msvui.com

TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự; ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự MXH TTS: Facebook thực tập sinh; XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh nghiệm PTT: Phút thực tập. (VD: +5.PTT: Sinh viên này bị cộng … Thêm »

Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc luu.vn

TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự; ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự MXH TTS: Facebook thực tập sinh; XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh nghiệm PTT: Phút thực tập. (VD: +5.PTT: Sinh viên này bị cộng … Thêm »

Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc Nhonmy.com

Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc 02/01/2022 bởi ettso TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự; ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự MXH TTS: Facebook thực tập sinh; XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh … Thêm »

Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS (đầu vào) Luu.vn

A. Tiếp nhận thực tập NS gởi sms zalo, email và thông báo trực tiếp với mọi người về TTS mới, hỗ trợ và hướng dẫn tối đa TTS mới làm việc. TTS Gửi giấy “TIẾP NHẬN THỰC TẬP” cho NS sau đó NS xác minh và kiểm tra chính xác thì chuyển cho ĐDCT ký. … Thêm »

Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS (đầu vào) MsVui

A. Tiếp nhận thực tập NS gởi sms zalo, email và thông báo trực tiếp với mọi người về TTS mới, hỗ trợ và hướng dẫn tối đa TTS mới làm việc. TTS Gửi giấy “TIẾP NHẬN THỰC TẬP” cho NS sau đó NS xác minh và kiểm tra chính xác thì chuyển cho ĐDCT ký. … Thêm »

Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS (đầu vào) Nhonmy.com

A. Tiếp nhận thực tập NS gởi sms zalo, email và thông báo trực tiếp với mọi người về TTS mới, hỗ trợ và hướng dẫn tối đa TTS mới làm việc. TTS Gửi giấy “TIẾP NHẬN THỰC TẬP” cho NS sau đó NS xác minh và kiểm tra chính xác thì chuyển cho ĐDCT ký. … Thêm »

Share video ngắn Ghế Xanh Tiktok lên fanpage, Group Facebook, Linkedin

Share video ngắn Tiktok lên fanpage, Group Facebook, Linkedin: 40 phút B1: Lấy Link Video ghế xanh từ Tiktok B2:Share video ngắn Tiktok lên fanpage B3:Share video ngắn Tiktok lên 5 Group Facebook B4:Share video ngắn Tiktok lên Linkedin Báo cáo: Gồm 4 hàng, mỗi hàng là 1 link share gồm Ngày / Giờ:Phút tên … Thêm »

Sáng tạo video ghế xanh hoặc chủ đề tương đương ( Leader Team Nội Dung)

Sáng tạo video dài với ghế xanh, hoặc chủ đề tương đương: 90 phút Thông số màu sắc, hình ảnh, bố cục video phải tuân thủ chuẩn xuất bản video https://ttso.vn/7158 Video Ghế xanh sẽ được đăng trên kênh Youtube và Tiktok của công ty. Nội dung Video phong phú, hấp dẫn, bạn có mọi … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.