Hướng dẫn Linkedln ( tài khoản, đăng bài, share, lilke, ping,…)

A. Hướng dẫn Đăng Bài lên Linkedln

B1. Sử dụng hình ảnh, nội dung, video thiết kế đã duyệt

B2. Viết nội dung

Cách 1:

Viết nội dung theo công thức FAB, BAB, ADIA, 4U, PPPP,…Xem https://ttso.vn/10891

Yêu cầu:

  1. Nội dung ngắn gọn, xúc tích ( nhiều nhất là 6 hàng A4), người đọc nội dung có thể kịch hoạt click vào link để đăng ký
  2. Link sản phẩm ở 1 trong 2 hàng đầu tiên. ( nếu được)
  3. Thêm biểu tượng cảm xúc cho hợp lý.
  4. Bổ sung hasdtags, thông tin công ty ở cuối nội dung
  5. Cuối nội dung ghi tác giả.

Cách 2:

Hãy viết nội dung ngắn theo cấu trức: Nội dung chứa từ khóa sản phẩm + link share / link chứa từ khóa + hashtags từ khóa + hashtags website + thêm hình ( số hình đăng lên phải là số lẻ).

Cách 3:

 1. Dùng tools https://nhonmy.com/tools/ta/
 2. Chọn Web, và nhập ID sản phẩm, nhấn “Lấy từ khóa”
 3. Copy 1 nội dung bất kỳ kèm với hình ảnh là có thể share được
 4. Đổi nội dung mới thì nhấn “Lấy từ khóa” 1 lần nữa.

B3. Sau khi đăng xong, gửi cho Trưởng nhóm duyệt, và TTS khác góp ý, trước ghi báo cáo.

Tập hợp các link đã đăng >Truy cập vào công cụ Ping https://ttso.vn/10517 để kích hoạt tìm kiếm toàn cầu với link tuyển dụng mới đăng. Chỉ cần dùng 2 tools khác nhau là được,  Thời gian ping giữa các công cụ cách nhau 48h5 phút

— —— —-

 

B. Hướng dẫn Share Bài lên Linkedln

Tùy chọn 1: Copy link cần share

Hãy viết nội dung ngắn theo cấu trức: Nội dung chứa từ khóa sản phẩm + link share / link chứa từ khóa + hashtags từ khóa + hashtags website + thêm hình ( số hình đăng lên phải là số lẻ).

Tùy chọn 2: dùng tools https://nhonmy.com/tools/ta/
B1: Chọn Web, và nhập ID sản phẩm, nhấn “Lấy từ khóa”
B2: Copy 1 nội dung bất kỳ kèm với hình ảnh là có thể share được
B3: Đổi nội dung mới thì nhấn “Lấy từ khóa” 1 lần nữa.

Tập hợp các link đã đăng >Truy cập vào công cụ Ping https://ttso.vn/10517 để kích hoạt tìm kiếm toàn cầu với link tuyển dụng mới đăng. Chỉ cần dùng 2 tools khác nhau là được,  Thời gian ping giữa các công cụ cách nhau 48h:

——

Báo cáo: Chỉ cần xác nhận đã đọc, không cần minh chứng

Đã gửi xác nhận thành công!

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.