Share video ngắn Ghế Xanh Tiktok lên fanpage, Group Facebook, Linkedin

Share video ngắn Tiktok lên fanpage, Group Facebook, Linkedin: 10 phút

B1: Lấy Link Video ghế xanh từ Tiktok
B2:Share video ngắn Tiktok lên fanpage
B3:Share video ngắn Tiktok lên 5 Group Facebook x 5 phút = 25 phút
B4:Share video ngắn Tiktok lên Linkedin

Tập hợp các link đã share > truy cập vào công cụ Ping https://nhonmy.com/tools/sm.m để kích hoạt tìm kiếm toàn cầu. Dùng 2/8 công cụ.  Thời gian ping giữa các công cụ cách nhau 24h.

Báo cáo:

  1. Gồm 4 hàng, mỗi hàng là 1 link share gồm
  2. Ngày / Giờ:Phút tên MXH link share

    Đã gửi xác nhận thành công!

    , hình chụp  1 link https://imgur.com/ chứa tất cả minh chứng 2 công cụ ping
Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.